Μη κατηγοριοποιημένο

WINTER BAZAAR

Σας περιμένουμε σε ένα BAZAAR

με μοναδικές προσφορές! ….

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου.

Οι προσφορές ισχύουν μόνο

για τα φυσικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης,

παιδικό και γυναικείο,Μητροπόλεως 85.